O Divadle

Divadlo Projekt 2 začalo psát svou historii na začátku roku 2018.

Jeho zakladateli jsou David Piskor a Eva Polívková, absolventi hereckých kurzů Divadelní a filmové společnosti Zity Kabátové a následně Starbag Ateliéru, kde pod vedením herečky a režisérky Radka Stupkové získali první hereckou průpravu zaměřenou na profesionální úroveň, díky které v následných semestrech dále rozvíjeli svůj potenciál. Studium herectví úspěšně zakončili absolventským představením „NEŽÁRLI!“, ve kterém hráli oba hlavní role.

Představení se několikrát reprízovalo a zájem diváků tak v roce 2014 inspiroval protagonisty k založení divadelního spolku „ NO A CO ?!“, který nadále s úspěchem uváděl komedii „NEŽÁRLI!“ a nastudoval i nový projekt, hudební inscenaci s názvem „BOŽÍ KOMEDIE“.

Prosazování jistých uměleckých záměrů, které se neslučovaly s původními představami o repertoáru souboru nakonec vedla Davida a Evu k tomu, že spolek „NO A CO ?!“ opustili a vydali se tzv. svou cestou.

V roce 2018 zakládají Divadlo PROJEKT 2 a začínají pracovat na novém představení. Ve spolupráci s herečkou a zpěvačkou Terezou Vacíkovou se nejprve vydali cestou improvizace, ze které následně vznikaly náměty na autorský text hudebně taneční komedie.

V roce 2019 však zasáhl do dobře se rozvíjejících projektů Covid-19 a přerušil tak u některých možnost dokončení, ale především kontakt s diváky. I když toto období zapříčinilo, že jsme se z různých důvodů museli s některými záměry rozloučit, přineslo nám to i mnoho pozitiv. Získali jsme čas na výběr nových komedií a rozšířili soubor o další kolegy.

První představení po covidové pauze byla komedie Romana Vencla s názvem „DOVOLENÁ PO ČESKU“, která měla premiéru 7.4.2022 V DIVADLE BEZ HRANIC.

Režie se ujala tentokrát herečka, režisérka a dabérka Radka Stupková. Tím jsme také opět navázali spolupráci se Starbag Ateliérem, kde jsme našli i zázemí pro nastudování našich dalších plánovaných představení.

Jedním z nich je komedie Marca Camolettiho „ NA SPRÁVNÉ ADRESE“ , která měla premiéru 23.1.2023 ve VRŠOVICKÉM DIVADLE MANA.

Momentálně nás můžete vidět v Divadle Na Prádle, kde si můžete užít komedie Na správné adrese a Dovolená po česku. 

Rok 2024 přinese hned dvě nové premiéry. Sledujte naše stránky pro více informací. 

O Divadle
David Piskor
Eva Polívková